Responsive image

Tuesday, 05 Mar 2024

หน้าแรก > ECONOMY-FINANCE / เศรษฐกิจ-การเงิน


‘กรุงศรี' จับมือ ‘คินดริล’ ตอกย้ำความแข็งแกร่ง เสริมทัพด้านข้อมูลและโซลูชันคลาวด์

Sat 07/10/2566


เอเชียแปซิฟิก, ประเทศไทย, วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2566 - กรุงศรี (ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)) สถาบันการเงินชั้นนำของไทย ประกาศความร่วมมือเป็นระยะเวลา 5 ปีกับ คินดริล (NYSE: KD)  ผู้ให้บริการระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใหญ่ที่สุดในโลก คินดริลพร้อมเพิ่มขีดความสามารถของธนาคารในการปรับตัวให้รุดหน้าสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง เสริมความแข็งแกร่งให้ระบบที่มีอยู่เดิม และเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการธนาคารดิจิทัลที่มีลูกค้าเป็นศูนย์กลาง ผ่านการวิเคราะห์ข้อมูล โซลูชันคลาวด์ และการควบคุมอัตโนมัติ 

"อุตสาหกรรมธนาคารกำลังก้าวสู่การเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ เนื่องจากมีปัจจัยหลากหลายที่ประกอบกัน ทั้งความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลง กฎหมายที่เปลี่ยนไป และนวัตกรรมการเงินหลากหลายรูปแบบที่เพิ่มมากขึ้น ปัจจัยเหล่านี้กำลังนำเราไปสู่จุดเปลี่ยนแปลงสำคัญที่วิธีการรูปแบบเดิมต้องได้รับการประเมินใหม่และเปลี่ยนรูปใหม่" นายพชร วันรัตน์เศรษฐ ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กล่าว

"กรุงศรีกำลังมุ่งขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตไปสู่ระดับภูมิภาค ซึ่งไม่เพียงขยายการให้บริการต่าง ๆ ออกไปในต่างประเทศไทยเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการขยายความร่วมมือกับเครือข่ายของมิตซูบิชิ ยูเอฟเจ ไฟแนนเชียล กรุุ๊ป (MUFG) เพื่อยกระดับประสบการณ์การบริการลูกค้าของเราให้ดียิ่งขึ้น  เพื่อมุ่งสู่ความเป้าหมายตามแผนที่ได้วางไว้นั้น เราจำเป็นต้องมีโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศที่แข็งแกร่ง ยืดหยุ่น และสามารถปรับขยายได้

จึงทำให้เกิดความร่วมมือกับคินดริลขึ้น ทั้งนี้ คินดริลในฐานะผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ความเข้าใจลึกซึ้งจะเข้ามาช่วยสนับสนุนการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศของเราให้ทันสมัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เราสามารถก้าวไปข้างหน้าตามวิสัยทัศน์ของเราที่ให้ความสำคัญเรื่องการให้ลูกค้าเป็นศูนย์กลางและนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการเฉพาะบุคคลได้"

เพื่อให้กรุงศรีสามารถขับเคลื่อนแผนการเปลี่ยนผ่านสู่ความเป็นดิจิทัล คินดริลจะสนับสนุนสถาบันการเงินในด้านการย้ายศูนย์ข้อมูล การเริ่มต้นใช้ระบบคลาวด์แบบควบคุมอัตโนมัติ การปรับปรุงระบบเมนเฟรมให้ทันสมัย และโซลูชันสถานที่ทำงานยุคใหม่ รวมถึงการร่วมมือกับพันธมิตรซึ่งเป็นผู้นำอุตสาหกรรมอย่าง อะเมซอน เว็บ เซอร์วิสเซส (AWS) และ ไมโครซอฟท์ (Microsoft) เพื่อส่งมอบโซลูชันการเก็บข้อมูลระบบหลายภูมิภาค สิ่งนี้จะทำให้สถาบันการเงินสามารถใช้การจัดการข้อมูลเพื่อให้บริการลูกค้าที่อยู่นอกประเทศไทย เพิ่มความสามารถในการดำเนินงาน และร่วมทำงานในตลาดที่แตกต่างกันอย่างไร้รอยต่อและปลอดภัย

คินดริลประสบความสำเร็จอย่างมาก จากการร่วมทำโครงการริเริ่มที่สำคัญหลายโครงการกับกรุงศรีในหลายปีที่ผ่านมา โดยในปี พ.ศ.2562 คินดริลเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงสู่ระบบเครือข่ายที่กำหนดโดยซอฟต์แวร์ (Software Defined Network) ซึ่งปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานของกรุงศรีได้เป็นอย่างดี ในปี พ.ศ.2563 คินดริลดำเนินงานหลากหลายโครงการ เช่น การปรับปรุงระบบคลาวด์ให้ทันสมัย และการปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้าผ่านโซลูชัน IT helpdesk ผลงานเหล่านี้พิสูจน์บทบาทของคินดริลในฐานะพันธมิตรเชิงกลยุทธ์สำหรับก้าวต่อไปบนเส้นทางการเปลี่ยนแปลงสู่ความเป็นดิจิทัลของกรุงศรี

 

"คินดริลมีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นพันธมิตรที่ได้รับความไว้วางใจในการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของกรุงศรีให้ทันสมัย ความสำเร็จที่ผ่านมาของเราในการใช้ข้อมูลเพื่อกำหนดกลยุทธ์ สร้างนวัตกรรม และส่งมอบประสบการณ์การใช้งานธนาคารที่ดีที่สุดจะเป็นปัจจัยสำคัญในการออกแบบและปรับใช้โซลูชันด้านเทคโนโลยีที่เหมาะสมสำหรับภูมิทัศน์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกรุงศรี พวกเรามุ่งมั่นเต็มที่ที่จะทำให้การบริการแบบเน้นลูกค้าของกรุงศรีเป็นศูนย์กลางให้ดียิ่งขึ้น และทำให้กรุงศรีสามารถเปลี่ยนผ่านสู่การเป็นสถาบันการเงินแบบดิจิทัล-เฟิร์ส (digital-first) ในภูมิภาคเอเชีย" แอนดรู ลิม กรรมการผู้จัดการคินดริล อาเซียน กล่าว 


Tags : กรุงศรีอยุธยา กรุงศรี ธนาคารกรุงศรีอยุธยา อุตสาหกรรมธนาคาร พชร วันรัตน์เศรษฐ แอนดรู ลิม คินดริล อาเซียน


Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

...

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) เล็งเห็นถึงปัญหามลพิษทางอากาศ ฝุ่นละออง PM 2.5 ที่สูงเกินระดับค่ามาตรฐาน ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนทั้งในระยะสั้นและระยะยาวอย่างรุนแรงในพื้นที่หลายจังหวัด ฝุ่น PM 2.5 สามารถแพร่กระจายสู่ทางเดินหายใจ กระแสเลือด และแทรกซึมกระบวนการทำงานของอวัยวะต่างๆ รวมถึงอาจทำให้เกิดโรคร้ายแรง เช่น โรคมะเร็งปอด โรคระบบทางเดินหายใจ โรคหลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตัน  ฯลฯ  ทำให้หลายคนเกิดความกังวลใจในเรื่องของการแบกรับภาระค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพที่อาจจะเกิดขึ้นได้    บริษัทฯ จึงออกกรมธรรม์ "ประกันภัยโรคร้ายแรงจากฝุ่น PM 2.5" เพื่อเป็นหลักประกันรับมือกับค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพที่อาจเกิดขึ้น ป่วยปุ๊บ จ่ายปั๊บ ไม่ต้องรอ  โดยกรมธรรม์นี้ให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอก ในกรณีที่เจ็บป่วยด้วยโรคตาแดง เยื่อบุตาอักเสบ กรณีตรวจพบโรคร้ายแรง 4 โรค ได้แก่ โรคหลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตัน โรคมะเร็งปอดระยะลุกลาม โรคหลอดลมปอดอุดกั้นเรื้อรังขั้นรุนแรง / โรคปอดระยะสุดท้าย และโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันจากการขาดเลือด โดยจ่ายค่าสินไหมทดแทนเต็มจำนวน 100% ของทุนประกันภัยทันที เมื่อตรวจพบโรคตามที่ระบุ   นางสาวณฐินี ธนะรัชต์  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ หน่วยธุรกิจประกันภัยสุขภาพฯ  บริษัท ทิพยประกันภัย  จำกัด (มหาชน)  เผยว่า  “ปัญหามลพิษทางอากาศโดยเฉพาะฝุ่นละออง PM 2.5  เป็นปัญหาวิกฤติที่ส่งผลกระทบสะสมต่อสุขภาพของประชาชนมายาวนานต่อเนื่อง  กรมธรรม์ประกันภัยโรคร้ายแรงจาก PM 2.5 มุ่งเน้นให้ความคุ้มครองแก่ประชาชนจากโรคร้ายแรงที่อาจเกิดขึ้นจากฝุ่น PM 2.5 ด้วยเบี้ยประกันภัยเริ่มต้นเพียง 450 บาทต่อปี ให้ความคุ้มครองสูงสุดถึง 100,000 บาท รับประกันภัยตั้งแต่อายุ 1 – 65 ปี คุ้มครองโรคร้ายแรงจาก PM 2.5 เช่น โรคหลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตัน โรคมะเร็งปอดระยะลุกลาม โรคหลอดลมปอดอุดกั้นเรื้อรังขั้นรุนแรง / โรคปอดระยะสุดท้าย และโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันจากการขาดเลือด คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอก ในกรณีที่เจ็บป่วยด้วยโรคตาแดง เยื่อบุตาอักเสบ  ซึ่งเราหวังว่ากรมธรรม์ประกันภัยนี้จะเป็นทางเลือก ให้กับประชาชนในการรับมือกับภัยเงียบจากฝุ่น PM 2.5 ” ทั้งนี้สำหรับผู้ที่สนใจสามารถซื้อกรมธรรม์ เพื่อรับความคุ้มครองได้ โทร. 1736 หรือ  www.tipinsure.com และทิพยประกันภัย ทุกสาขาทั่วประเทศ  

01 Mar 2024

...


01 Mar 2024

...

  ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ขอแจ้งเตือนภัย กรณีมีมิจฉาชีพนำตราสัญลักษณ์ของธนาคารและปลอม Account ในสื่อโซเชียล โดยใช้ภาพของนายกมลภพ วีระพละ กรรมการผู้จัดการ ธอส. เพื่อแอบอ้างปล่อยสินเชื่อบุคคลออนไลน์จากธนาคาร โดย ธอส. ขอยืนยันว่า ธนาคารและกรรมการผู้จัดการ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ Account ปลอมดังกล่าว รวมถึงการแอบอ้างในสื่อโซเชียลต่าง ๆ  ที่อาจใช้รูปภาพและกระทำในลักษณะเดียวกัน เพื่อหลอกลวงเอาเงินจากประชาชน ซึ่ง ธอส.อยู่ระหว่างดำเนินการทางกฎหมายกับกลุ่มมิจฉาชีพที่แอบอ้างแล้ว และขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อกลโกงของมิจฉาชีพอย่างเด็ดขาด พร้อมขอความร่วมมือไม่ส่งหรือแชร์ต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากธนาคารอาคารสงเคราะห์ได้อย่างครบถ้วน สามารถติดตามได้ที่ www.ghbank.co.th หรือ G H Bank Call Center โทร 0-2645-9000 และ Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์  

24 Feb 2024

...

นายอดิศร พิพัฒน์วรพงศ์ รองเลขาธิการ ด้านกฎหมาย คดีและคุ้มครองสิทธิประโยชน์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (รองเลขาธิการ คปภ. ด้านกฎหมายฯ) เปิดเผยถึงการดำเนินการของสำนักงาน คปภ. เกี่ยวกับการฉ้อฉลประกันภัยว่า ตามที่พระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 และพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 ได้กำหนดบทบัญญัติเกี่ยวกับการฉ้อฉลประกันภัย และสำนักงาน คปภ. ในฐานะเป็นหน่วยงานที่กำกับดูแลธุรกิจประกันภัย ได้ออกประกาศ คปภ. เรื่อง ให้บริษัทประกันชีวิต/ประกันวินาศภัย ยื่นรายงานเกี่ยวกับการฉ้อฉลประกันภัย พ.ศ. 2563 ซึ่งกำหนดให้บริษัทรายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับการฉ้อฉลประกันภัยและรายงานพฤติกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าอาจมีลักษณะเป็นการฉ้อฉลประกันภัย เพื่อให้สำนักงาน คปภ. มีฐานข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบ พฤติกรรม และลักษณะของการกระทำที่อาจเข้าข่ายเป็นการฉ้อฉลประกันภัย และสามารถกำหนดแนวทางในการยับยั้ง ป้องกัน ตรวจสอบ รายงาน และบรรเทาความเสียหายจากการฉ้อฉลประกันภัย ประกอบกับเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลในการกำกับดูแลธุรกิจประกันภัย  ในการบังคับใช้ประกาศ คปภ. ทั้ง 2 ฉบับ สำนักงาน คปภ. ได้มีการออกประกาศนายทะเบียน เรื่อง กำหนดแบบรายงาน พฤติกรรมที่อาจมีลักษณะเป็นการฉ้อฉลประกันภัย และช่องทางการรายงานการฉ้อฉลประกันภัย สำหรับบริษัทประกันชีวิตและ/หรือประกันวินาศภัย พ.ศ. 2564 ซึ่งกำหนดให้บริษัทประกันภัยนำส่งรายงานดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของสำนักงาน คปภ. ภายใน 30 วันนับแต่วันสุดท้ายของแต่ละไตรมาส สำหรับประเภทกรมธรรม์ของบริษัทประกันวินาศภัยที่มีการฉ้อฉลประกันภัยและมีพฤติกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าอาจมีลักษณะเป็นการฉ้อฉลประกันภัยมากที่สุดคือ กรมธรรม์รถยนต์และเบ็ดเตล็ด ส่วนประเภทกรมธรรม์ของบริษัทประกันชีวิตที่มีการฉ้อฉลประกันภัยและมีพฤติกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าอาจมีลักษณะเป็นการฉ้อฉลประกันภัยมากที่สุดคือ กรมธรรม์ประกันชีวิต รองเลขาธิการ ด้านกฎหมายฯ กล่าวด้วยว่า สำนักงาน คปภ. ได้มีการตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองคดีฉ้อฉลประกันภัย ในปี 2566 เพื่อพิจารณาความผิดเกี่ยวกับการฉ้อฉลประกันภัยในลักษณะต่าง ๆ ก่อนที่จะเสนอเลขาธิการพิจารณา เพื่อแจ้งความร้องทุกข์ จำนวน 49 คดี โดยแบ่งเป็น 5 กรณีที่สำคัญ ๆ ดังนี้ 1. กรณีเก็บเบี้ยไม่นำส่งบริษัทประกันภัย จำนวน 6 คดี 2. กรณีคดีปลอมใบรับรองผลตรวจโควิด-19 จำนวน 21 คดี 3. กรณีจัดฉากชน (Bigbike) จำนวน 12 คดี 4. กรณีขายประกันภัยโดยไม่มีใบอนุญาต (โบรกเกอร์เถื่อน) จำนวน 3 คดี และ 5. กรณีหลอกขายประกันภัย จำนวน 7 คดี  ในขณะเดียวกันสำนักงาน คปภ. ได้ดำเนินโครงการเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฉ้อฉลประกันภัยแบบคู่ขนานไปพร้อม ๆ กัน เช่น โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาระบบฐานข้อมูลรายงานการฉ้อฉลด้านการประกันภัยด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์ โดยพัฒนาจากระบบเดิม ซึ่งเป็นเพียงการที่ให้บริษัทรายงานข้อมูลพฤติกรรมการฉ้อฉลประกันภัยเข้ามาเพียงอย่างเดียว มาเป็นระบบปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และโครงการพัฒนาระบบแบ่งปันฐานข้อมูลเกี่ยวกับการฉ้อฉลประกันภัยหรืออาจจะฉ้อฉลประกันภัยกับภาคธุรกิจ ภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยจัดให้มีการวางระบบในการจัดทำฐานข้อมูลการกระทำความผิดของตัวแทนหรือนายหน้าประกันภัย ออกระเบียบ/ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการในการพิจารณาคุณสมบัติและความเหมาะสมของตัวแทนและนายหน้าประกันภัย เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินการของบริษัทให้อยู่ภายใต้หลักธรรมาภิบาล การบริหารความเสี่ยง รวมถึงการจัดการเรื่องความรับผิดต่อผู้เอาประกันภัยหรือประชาชน กรณีบริษัทประกันภัยได้พิจารณาตกลงรับ ตัวแทนประกันภัยหรือนายหน้าประกันภัยที่มีประวัติการกระทำความผิดเกี่ยวกับการฉ้อฉลประกันภัยหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตการเป็นตัวแทนหรือนายหน้าประกันภัย หรือมีประวัติอาชญากรรมในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์เข้ามาเป็นตัวแทนหรือนายหน้าในสังกัดของบริษัทประกันภัย  

23 Feb 2024

Banner Banner Banner

Banner
  ทิศทาง ceothailand.net ในปี 2567  “สื่อออนไลน์ CEO THAILAND”   ในปี 2567 จะเป็นปีที่ผม “นายเอกวรพงศ์ อำนวยทรัพย์” จะมาทำหน้าที่บรรณาธิการบริหารสื่อ CEO THAILAND และผู้บริหารสื่อออนไลน์ ceothailand.net อย่างเต็มที่ หลังจากที่ผ่านมาได้ไปเดินแผนงานทางด้านการเมือง แต่หลังจากผ่านพ้นช่วงการเลือกตั้งไปแล้วที่ผ่านมา จึงทำให้ช่วงเวลานี้มีเวลาที่จะมาวางแผนในการเดินหน้าธุรกิจสื่อได้มากขึ้น และในช่วงระยะเวลา 1-2 ปีนับจากนี้ จึงขอเข้ามารับหน้าที่สื่อมวลชน ในการเขียนบทวิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์ เรื่องราวในแวดวงเศรษฐกิจ-การเงิน และการประกันภัย ในฐานะของคอลัมนิสต์ ตลอดเวลาที่ผมเข้าไปทำงานทางการเมือง ต้องยอมรับว่าวงการข่าวและสื่อสารมวลชนเปลี่ยนไปเร็ว ตลอดเวลา 5 ปี  สื่อออนไลน์ที่รวดเร็วเข้ามาแทนที่สื่อหลักอย่างสื่อสิ่งพิมพ์ (ออฟไลน์)  เราต้องยอมรับในเรื่องความรวดเร็ว แต่ต้องไม่ลืมจุดด้อยของสื่อออนไลน์ คือข้อผิดพลาดในการกลั่นกรองข่าวสาร รวมทั้งบทวิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์ที่หายไป และข่าวที่ออกมามีความเหมือนกัน  ไม่แตกต่าง และเป็นเชิงภาพข่าว และกิจกรรมเท่านั้น ดังนั้นในปี 2567 นี้  ในหน้าสื่อออนไลน์ CEO THAILAND ท่านผู้อ่านจะได้สัมผัสกับข่าวสารเชิงวิเคราะห์ เจาะลึกแบบออนไลน์ต่อเนื่องในสื่อ CEO THAILAND รวมทั้งการจัดทำเป็น E-Magazine ใน www.ceothailand.net รวมทั้งการจัดทำเป็นรูปเล่มฉบับพิเศษสลับไปบ้างในเรื่องที่สำคัญๆ น่าสนใจ และเป็นประโยชน์กับประชาชนและสังคม ขอขอบพระคุณท่านลูกค้าและผู้สนับสนุนสื่อด้วยดีเสมอมา ตลอดระยะเวลา 19 ปีที่ผ่านมา และขอขอบพระคุณทุกท่าน รวมทั้งผู้อ่านที่ติดตามสื่อ CEO THAILAND ด้วยดีเสมอมาใน www.ceothailand.net   นายเอกวรพงศ์ อำนวยทรัพย์ (เอก-วรา) บรรณาธิการบริหาร สื่อ CEO THAILAND  
อ่านต่อ...
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner