Responsive image

Tuesday, 05 Mar 2024

หน้าแรก > ECONOMY-FINANCE / เศรษฐกิจ-การเงิน


ธนาคารไทยเครดิต จับมือ สมาคมตลาดสดไทย จัดงาน “ไทยเครดิต ผลักดันตลาดสดไทยยั่งยืน” มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตพ่อค้าแม่ค้าด้านการเงินและสินเชื่ออย่างยั่งยืน

Fri 10/11/2566


ธนาคารไทยเครดิต จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ สมาคมตลาดสดไทย จัดงานแถลงข่าว “ไทยเครดิต ผลักดันตลาดสดไทยยั่งยืน” โดยธนาคารไทยเครดิตจะจัดทีมวิทยากรจากโครงการตังค์โต Know-how เข้าไปให้ความรู้ทางการเงิน และเปิดโอกาสการเข้าถึงสินเชื่อในระบบของธนาคารฯ ให้กับพ่อค้าแม่ค้าที่อยู่ในตลาดสังกัดเครือสมาคมตลาดสดไทย เพื่อช่วยเพิ่มศักยภาพการประกอบธุรกิจของพ่อค้าแม่ค้าให้เติบโต หลุดพ้นจากกับดักหนี้นอกระบบ และยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน ตอกย้ำปรัชญาการดำเนินธุรกิจของธนาคารฯ “Everyone Matters ทุกคนคือคนสำคัญ” โดยนายปริญญา ธรรมวัฒนะ นายกสมาคมตลาดสดไทย ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ พร้อมทั้งเยี่ยมชมกิจกรรมต่างๆ ภายในงาน โดยมี นายวิญญู ไชยวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนายกมลภู ภูริดิฐสกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริหารธุรกิจไมโครไฟแนนซ์และสาขาสินเชื่อ ธนาคารไทยเครดิต พร้อมด้วยคณะผู้บริหารของธนาคารฯ ให้การต้อนรับ ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00 น. - 18.00 น. ณ ตลาดเยส บางพลี

 

 

นายปริญญา ธรรมวัฒนะ นายกสมาคมตลาดสดไทย กล่าวว่า “การจัดงานในครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างธนาคารฯ กับสมาคมตลาดสดไทย เพื่อเพิ่มโอกาสและช่องทางในการหารายได้ของพ่อค้าแม่ค้า ตลอดจนการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเรื่องการเงินและการออมในทุกระดับ นับเป็นโครงการนำร่องที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการรายย่อยและบุคคลทั่วไปเป็นอย่างมาก และยังสามารถนำไปเป็นโมเดลในการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ประกอบการรายย่อยในพื้นที่อื่นๆ ได้ต่อไปในอนาคต”

นายวิญญู ไชยวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารไทยเครดิต กล่าวว่า “ธนาคารไทยเครดิตไม่เพียงแต่มุ่งมั่นในการให้บริการสินเชื่อแก่ผู้ประกอบการรายย่อย หรือพ่อค้าแม่ค้า ซึ่งมักเข้าไม่ถึงแหล่งเงินทุนในระบบเท่านั้น แต่เรายังให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการประกอบธุรกิจของพ่อค้าแม่ค้าให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนควบคู่กันด้วย ธนาคารฯ พบว่า ปัจจุบันยังคงมีพ่อค้าแม่ค้าที่ต้องพึ่งพาเงินกู้นอกระบบอยู่เป็นจำนวนมาก คิดเป็นมูลค่าสูงถึง 2.35 ล้านล้านบาท (จากประมาณการมูลค่าตลาดของการกู้ยืมนอกระบบในปี 2565 ของ IPSOS) และคาดว่าจะยังมีความต้องการเงินกู้นอกระบบสูงขึ้น”   

 

                                         

นายวิญญู กล่าวต่อไปว่า “ธนาคารฯ เชื่อว่าการให้ความรู้ความเข้าใจทางการเงิน รวมถึงโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบ จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ช่วยให้พ่อค้าแม่ค้าหลุดพ้นจากวังวนการเป็นหนี้นอกระบบ และมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นได้ ด้วยความร่วมมือกับสมาคมตลาดสดไทย ธนาคารฯ จะเข้าไปให้ความรู้ทางการเงินผ่านกิจกรรมเสวนา ควบคู่กับการสนับสนุนเงินทุนในระบบให้พ่อค้าแม่ค้าสามารถเข้าถึงได้ เพื่อขยายโอกาสหรือช่องทางในการค้าขายให้มากยิ่งขึ้น ต้องขอขอบคุณสมาคมตลาดสดไทยและท่านนายกสมาคมฯ ที่มาร่วมสนับสนุนให้การจัดงานในครั้งนี้เป็นไปอย่างราบรื่น และเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับการจัดงานในอนาคต”           

งานมหกรรม “ไทยเครดิต ผลักดันตลาดสดไทยยั่งยืนยกระดับชีวิตพ่อค้าแม่ค้า ไร้หนี้นอกระบบ ตลาดสดยั่งยืน ประกอบด้วยบูธกิจกรรมต่างๆ โดยมีไฮไลต์อยู่ที่กิจกรรมเสวนา "ความรู้คือสินทรัพย์" จากมูลนิธิไทยเครดิต และโครงการตังค์โต Know-how ที่มาให้ความรู้ทางการเงินและการออม  นอกจากนี้ ธนาคารไทยเครดิต ยังเสริมทัพความรู้และสร้างโอกาสทางการเงินด้วย บูธสินเชื่อเพื่อพ่อค้าแม่ค้า ที่ให้ความรู้เรื่องการเตรียมตัวในการขอสินเชื่อ และเปิดให้พ่อค้าแม่ค้าสามารถสมัครสินเชื่อสำหรับใช้ในการต่อยอดธุรกิจหรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจได้ พร้อมด้วยบูธ "ไมโครเพย์ อี-วอลเล็ท" (Micro Pay e-Wallet) แอปพลิเคชันกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่จะช่วยให้ชีวิตพ่อค้าแม่ค้าสะดวกสบายยิ่งขึ้นในโลกยุคดิจิทัล พร้อมกันนี้ ธนาคารฯ ยังเปิดพื้นที่รับสมัครงานในตำแหน่งต่างๆ เพื่อเพิ่มโอกาสในการทำงานแก่ลูกหลานพ่อค้าแม่ค้า หรือคนในพื้นที่อีกด้วย


Tags : ธนาคารไทยเครดิต วิญญูไชยวรรณ ปริญญาธรรมวัฒนะ สมาคมตลาดสดไทย กมลภูภูริดิฐสกุล


Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

...

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) เล็งเห็นถึงปัญหามลพิษทางอากาศ ฝุ่นละออง PM 2.5 ที่สูงเกินระดับค่ามาตรฐาน ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนทั้งในระยะสั้นและระยะยาวอย่างรุนแรงในพื้นที่หลายจังหวัด ฝุ่น PM 2.5 สามารถแพร่กระจายสู่ทางเดินหายใจ กระแสเลือด และแทรกซึมกระบวนการทำงานของอวัยวะต่างๆ รวมถึงอาจทำให้เกิดโรคร้ายแรง เช่น โรคมะเร็งปอด โรคระบบทางเดินหายใจ โรคหลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตัน  ฯลฯ  ทำให้หลายคนเกิดความกังวลใจในเรื่องของการแบกรับภาระค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพที่อาจจะเกิดขึ้นได้    บริษัทฯ จึงออกกรมธรรม์ "ประกันภัยโรคร้ายแรงจากฝุ่น PM 2.5" เพื่อเป็นหลักประกันรับมือกับค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพที่อาจเกิดขึ้น ป่วยปุ๊บ จ่ายปั๊บ ไม่ต้องรอ  โดยกรมธรรม์นี้ให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอก ในกรณีที่เจ็บป่วยด้วยโรคตาแดง เยื่อบุตาอักเสบ กรณีตรวจพบโรคร้ายแรง 4 โรค ได้แก่ โรคหลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตัน โรคมะเร็งปอดระยะลุกลาม โรคหลอดลมปอดอุดกั้นเรื้อรังขั้นรุนแรง / โรคปอดระยะสุดท้าย และโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันจากการขาดเลือด โดยจ่ายค่าสินไหมทดแทนเต็มจำนวน 100% ของทุนประกันภัยทันที เมื่อตรวจพบโรคตามที่ระบุ   นางสาวณฐินี ธนะรัชต์  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ หน่วยธุรกิจประกันภัยสุขภาพฯ  บริษัท ทิพยประกันภัย  จำกัด (มหาชน)  เผยว่า  “ปัญหามลพิษทางอากาศโดยเฉพาะฝุ่นละออง PM 2.5  เป็นปัญหาวิกฤติที่ส่งผลกระทบสะสมต่อสุขภาพของประชาชนมายาวนานต่อเนื่อง  กรมธรรม์ประกันภัยโรคร้ายแรงจาก PM 2.5 มุ่งเน้นให้ความคุ้มครองแก่ประชาชนจากโรคร้ายแรงที่อาจเกิดขึ้นจากฝุ่น PM 2.5 ด้วยเบี้ยประกันภัยเริ่มต้นเพียง 450 บาทต่อปี ให้ความคุ้มครองสูงสุดถึง 100,000 บาท รับประกันภัยตั้งแต่อายุ 1 – 65 ปี คุ้มครองโรคร้ายแรงจาก PM 2.5 เช่น โรคหลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตัน โรคมะเร็งปอดระยะลุกลาม โรคหลอดลมปอดอุดกั้นเรื้อรังขั้นรุนแรง / โรคปอดระยะสุดท้าย และโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันจากการขาดเลือด คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอก ในกรณีที่เจ็บป่วยด้วยโรคตาแดง เยื่อบุตาอักเสบ  ซึ่งเราหวังว่ากรมธรรม์ประกันภัยนี้จะเป็นทางเลือก ให้กับประชาชนในการรับมือกับภัยเงียบจากฝุ่น PM 2.5 ” ทั้งนี้สำหรับผู้ที่สนใจสามารถซื้อกรมธรรม์ เพื่อรับความคุ้มครองได้ โทร. 1736 หรือ  www.tipinsure.com และทิพยประกันภัย ทุกสาขาทั่วประเทศ  

01 Mar 2024

...


01 Mar 2024

...

  ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ขอแจ้งเตือนภัย กรณีมีมิจฉาชีพนำตราสัญลักษณ์ของธนาคารและปลอม Account ในสื่อโซเชียล โดยใช้ภาพของนายกมลภพ วีระพละ กรรมการผู้จัดการ ธอส. เพื่อแอบอ้างปล่อยสินเชื่อบุคคลออนไลน์จากธนาคาร โดย ธอส. ขอยืนยันว่า ธนาคารและกรรมการผู้จัดการ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ Account ปลอมดังกล่าว รวมถึงการแอบอ้างในสื่อโซเชียลต่าง ๆ  ที่อาจใช้รูปภาพและกระทำในลักษณะเดียวกัน เพื่อหลอกลวงเอาเงินจากประชาชน ซึ่ง ธอส.อยู่ระหว่างดำเนินการทางกฎหมายกับกลุ่มมิจฉาชีพที่แอบอ้างแล้ว และขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อกลโกงของมิจฉาชีพอย่างเด็ดขาด พร้อมขอความร่วมมือไม่ส่งหรือแชร์ต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากธนาคารอาคารสงเคราะห์ได้อย่างครบถ้วน สามารถติดตามได้ที่ www.ghbank.co.th หรือ G H Bank Call Center โทร 0-2645-9000 และ Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์  

24 Feb 2024

...

นายอดิศร พิพัฒน์วรพงศ์ รองเลขาธิการ ด้านกฎหมาย คดีและคุ้มครองสิทธิประโยชน์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (รองเลขาธิการ คปภ. ด้านกฎหมายฯ) เปิดเผยถึงการดำเนินการของสำนักงาน คปภ. เกี่ยวกับการฉ้อฉลประกันภัยว่า ตามที่พระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 และพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 ได้กำหนดบทบัญญัติเกี่ยวกับการฉ้อฉลประกันภัย และสำนักงาน คปภ. ในฐานะเป็นหน่วยงานที่กำกับดูแลธุรกิจประกันภัย ได้ออกประกาศ คปภ. เรื่อง ให้บริษัทประกันชีวิต/ประกันวินาศภัย ยื่นรายงานเกี่ยวกับการฉ้อฉลประกันภัย พ.ศ. 2563 ซึ่งกำหนดให้บริษัทรายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับการฉ้อฉลประกันภัยและรายงานพฤติกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าอาจมีลักษณะเป็นการฉ้อฉลประกันภัย เพื่อให้สำนักงาน คปภ. มีฐานข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบ พฤติกรรม และลักษณะของการกระทำที่อาจเข้าข่ายเป็นการฉ้อฉลประกันภัย และสามารถกำหนดแนวทางในการยับยั้ง ป้องกัน ตรวจสอบ รายงาน และบรรเทาความเสียหายจากการฉ้อฉลประกันภัย ประกอบกับเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลในการกำกับดูแลธุรกิจประกันภัย  ในการบังคับใช้ประกาศ คปภ. ทั้ง 2 ฉบับ สำนักงาน คปภ. ได้มีการออกประกาศนายทะเบียน เรื่อง กำหนดแบบรายงาน พฤติกรรมที่อาจมีลักษณะเป็นการฉ้อฉลประกันภัย และช่องทางการรายงานการฉ้อฉลประกันภัย สำหรับบริษัทประกันชีวิตและ/หรือประกันวินาศภัย พ.ศ. 2564 ซึ่งกำหนดให้บริษัทประกันภัยนำส่งรายงานดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของสำนักงาน คปภ. ภายใน 30 วันนับแต่วันสุดท้ายของแต่ละไตรมาส สำหรับประเภทกรมธรรม์ของบริษัทประกันวินาศภัยที่มีการฉ้อฉลประกันภัยและมีพฤติกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าอาจมีลักษณะเป็นการฉ้อฉลประกันภัยมากที่สุดคือ กรมธรรม์รถยนต์และเบ็ดเตล็ด ส่วนประเภทกรมธรรม์ของบริษัทประกันชีวิตที่มีการฉ้อฉลประกันภัยและมีพฤติกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าอาจมีลักษณะเป็นการฉ้อฉลประกันภัยมากที่สุดคือ กรมธรรม์ประกันชีวิต รองเลขาธิการ ด้านกฎหมายฯ กล่าวด้วยว่า สำนักงาน คปภ. ได้มีการตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองคดีฉ้อฉลประกันภัย ในปี 2566 เพื่อพิจารณาความผิดเกี่ยวกับการฉ้อฉลประกันภัยในลักษณะต่าง ๆ ก่อนที่จะเสนอเลขาธิการพิจารณา เพื่อแจ้งความร้องทุกข์ จำนวน 49 คดี โดยแบ่งเป็น 5 กรณีที่สำคัญ ๆ ดังนี้ 1. กรณีเก็บเบี้ยไม่นำส่งบริษัทประกันภัย จำนวน 6 คดี 2. กรณีคดีปลอมใบรับรองผลตรวจโควิด-19 จำนวน 21 คดี 3. กรณีจัดฉากชน (Bigbike) จำนวน 12 คดี 4. กรณีขายประกันภัยโดยไม่มีใบอนุญาต (โบรกเกอร์เถื่อน) จำนวน 3 คดี และ 5. กรณีหลอกขายประกันภัย จำนวน 7 คดี  ในขณะเดียวกันสำนักงาน คปภ. ได้ดำเนินโครงการเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฉ้อฉลประกันภัยแบบคู่ขนานไปพร้อม ๆ กัน เช่น โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาระบบฐานข้อมูลรายงานการฉ้อฉลด้านการประกันภัยด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์ โดยพัฒนาจากระบบเดิม ซึ่งเป็นเพียงการที่ให้บริษัทรายงานข้อมูลพฤติกรรมการฉ้อฉลประกันภัยเข้ามาเพียงอย่างเดียว มาเป็นระบบปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และโครงการพัฒนาระบบแบ่งปันฐานข้อมูลเกี่ยวกับการฉ้อฉลประกันภัยหรืออาจจะฉ้อฉลประกันภัยกับภาคธุรกิจ ภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยจัดให้มีการวางระบบในการจัดทำฐานข้อมูลการกระทำความผิดของตัวแทนหรือนายหน้าประกันภัย ออกระเบียบ/ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการในการพิจารณาคุณสมบัติและความเหมาะสมของตัวแทนและนายหน้าประกันภัย เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินการของบริษัทให้อยู่ภายใต้หลักธรรมาภิบาล การบริหารความเสี่ยง รวมถึงการจัดการเรื่องความรับผิดต่อผู้เอาประกันภัยหรือประชาชน กรณีบริษัทประกันภัยได้พิจารณาตกลงรับ ตัวแทนประกันภัยหรือนายหน้าประกันภัยที่มีประวัติการกระทำความผิดเกี่ยวกับการฉ้อฉลประกันภัยหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตการเป็นตัวแทนหรือนายหน้าประกันภัย หรือมีประวัติอาชญากรรมในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์เข้ามาเป็นตัวแทนหรือนายหน้าในสังกัดของบริษัทประกันภัย  

23 Feb 2024

Banner Banner Banner

Banner
  ทิศทาง ceothailand.net ในปี 2567  “สื่อออนไลน์ CEO THAILAND”   ในปี 2567 จะเป็นปีที่ผม “นายเอกวรพงศ์ อำนวยทรัพย์” จะมาทำหน้าที่บรรณาธิการบริหารสื่อ CEO THAILAND และผู้บริหารสื่อออนไลน์ ceothailand.net อย่างเต็มที่ หลังจากที่ผ่านมาได้ไปเดินแผนงานทางด้านการเมือง แต่หลังจากผ่านพ้นช่วงการเลือกตั้งไปแล้วที่ผ่านมา จึงทำให้ช่วงเวลานี้มีเวลาที่จะมาวางแผนในการเดินหน้าธุรกิจสื่อได้มากขึ้น และในช่วงระยะเวลา 1-2 ปีนับจากนี้ จึงขอเข้ามารับหน้าที่สื่อมวลชน ในการเขียนบทวิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์ เรื่องราวในแวดวงเศรษฐกิจ-การเงิน และการประกันภัย ในฐานะของคอลัมนิสต์ ตลอดเวลาที่ผมเข้าไปทำงานทางการเมือง ต้องยอมรับว่าวงการข่าวและสื่อสารมวลชนเปลี่ยนไปเร็ว ตลอดเวลา 5 ปี  สื่อออนไลน์ที่รวดเร็วเข้ามาแทนที่สื่อหลักอย่างสื่อสิ่งพิมพ์ (ออฟไลน์)  เราต้องยอมรับในเรื่องความรวดเร็ว แต่ต้องไม่ลืมจุดด้อยของสื่อออนไลน์ คือข้อผิดพลาดในการกลั่นกรองข่าวสาร รวมทั้งบทวิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์ที่หายไป และข่าวที่ออกมามีความเหมือนกัน  ไม่แตกต่าง และเป็นเชิงภาพข่าว และกิจกรรมเท่านั้น ดังนั้นในปี 2567 นี้  ในหน้าสื่อออนไลน์ CEO THAILAND ท่านผู้อ่านจะได้สัมผัสกับข่าวสารเชิงวิเคราะห์ เจาะลึกแบบออนไลน์ต่อเนื่องในสื่อ CEO THAILAND รวมทั้งการจัดทำเป็น E-Magazine ใน www.ceothailand.net รวมทั้งการจัดทำเป็นรูปเล่มฉบับพิเศษสลับไปบ้างในเรื่องที่สำคัญๆ น่าสนใจ และเป็นประโยชน์กับประชาชนและสังคม ขอขอบพระคุณท่านลูกค้าและผู้สนับสนุนสื่อด้วยดีเสมอมา ตลอดระยะเวลา 19 ปีที่ผ่านมา และขอขอบพระคุณทุกท่าน รวมทั้งผู้อ่านที่ติดตามสื่อ CEO THAILAND ด้วยดีเสมอมาใน www.ceothailand.net   นายเอกวรพงศ์ อำนวยทรัพย์ (เอก-วรา) บรรณาธิการบริหาร สื่อ CEO THAILAND  
อ่านต่อ...
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner