Responsive image

Monday, 15 Apr 2024

หน้าแรก > INSURANCE / ประกันภัย - ประกันชีวิต


ไทยประกันชีวิตชูกลยุทธ์ Immersive Marketing เป็นเจ้าแรกในธุรกิจ เปิดตัวโครงการไทยประกันชีวิต Experience สร้างความแตกต่างโดดเด่นให้แบรนด์

Mon 25/03/2567


ไทยประกันชีวิตชูกลยุทธ์ Immersive Marketing เป็นเจ้าแรกในธุรกิจ เปิดตัวโครงการไทยประกันชีวิต Experience พื้นที่สร้างประสบการณ์ร่วมกับแบรนด์แบบครบรส สมจริง ชี้สามารถสร้างความแตกต่างโดดเด่นให้แบรนด์ และเข้าถึงใจลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว พร้อมใช้พื้นที่เปิดเป็นศูนย์การเรียนรู้ของบุคลากรภายใน

 

นายไชย ไชยวรรณ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือ TLI เปิดเผยว่า ไทยประกันชีวิตในฐานะบริษัทประกันชีวิตแห่งแรกของคนไทย ได้ริเริ่มโครงการ “ไทยประกันชีวิต Experience”  ขึ้น บริเวณชั้น 10 อาคารไทยประกันชีวิต สาขาบางนา ภายใต้แนวคิด “OUR STORY, OUR JOURNEY” เพื่อเป็นพื้นที่บอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ เส้นทางความสำเร็จ และความเข้มแข็งของวัฒนธรรมองค์กรของไทยประกันชีวิต รวมถึงการเป็นแบรนด์ที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับสังคมไทยมาอย่างยาวนาน

 

โครงการไทยประกันชีวิต Experience นำเสนอเรื่องราวของไทยประกันชีวิตในรูปแบบ Immersive Experience ที่ผสมผสานเทคโนโลยีเข้ากับความคิดสร้างสรรค์ เพื่อสร้างประสบการณ์เสมือนจริงให้กับผู้เข้าชม โดยแบ่งพื้นที่จัดแสดงเป็น 4 ห้อง ประกอบด้วย

ห้องที่ 1   ประวัติความเป็นมาของไทยประกันชีวิต ในฐานะบริษัทประกันชีวิตแห่งแรกของคนไทย

ห้องที่ 2   การบริการที่มากกว่าการประกันชีวิต เพื่อเคียงข้างดูแลชีวิตคนไทย

ห้องที่ 3    การสร้างแรงบันดาลใจผ่านภาพยนตร์โฆษณา จนกลายเป็นต้นแบบภาพยนตร์โฆษณารักเรียกน้ำตา

ห้องที่ 4    เรื่องราวของบุคคลสำคัญที่ร่วมสร้างความเข้มแข็งและการเติบโตอย่างยั่งยืน รวมถึงเรื่องราวที่น่าสนใจของไทยประกันชีวิต

นอกเหนือจากการบอกเล่าเรื่องราวของไทยประกันชีวิตแล้ว โครงการไทยประกันชีวิต Experience ยังป็นหนึ่งในเครื่องมือที่จะช่วยสร้างความรู้สึกชื่นชอบและความรักให้เกิดกับแบรนด์ไทยประกันชีวิต สอดคล้องกับเป้าหมายของแบรนด์ (Brand Purpose) ในการเป็นแบรนด์ที่ได้รับความไว้วางใจ (Trusted) ความชื่นชอบ (Admired) และเป็นแบรนด์ที่สร้างแรงบันดาลใจ (Inspire) ให้คนในสังคมนั่นเอง

 

นายไชยกล่าวว่า ไทยประกันชีวิตเป็นบริษัทประกันชีวิตแห่งแรกที่สร้างแบรนด์ผ่านกลยุทธ์การตลาดในรูปแบบการสร้างประสบการณ์เสมือนจริง หรือ Immersive Marketing ที่ผ่านมาเราวิวัฒนาการแนวทางการสร้างแบรนด์และการทำการตลาดมาอย่างต่อเนื่อง และเป็นบริษัทประกันชีวิตลำดับแรก ๆ ที่สร้างแบรนด์ผ่านภาพยนตร์โฆษณา ซึ่งกลายเป็นเอกลักษณ์ ได้รับการจดจำและได้รับความชื่นชอบจากผู้บริโภค กระทั่งกูรูด้านการตลาดระดับโลก ฟิลิป คอตเลอร์ ยกให้เป็นแบรนด์ที่เป็นต้นแบบของการสร้างสรรค์โฆษณาที่สร้างความรู้สึก หรือ Sadvertising จนปัจจุบันเราได้วิวัฒนาการสู่การสร้างแบรนด์ในลักษณะ Immersive Marketing เพื่อสร้างประสบการณ์ให้ผู้บริโภคได้มีส่วนร่วมเต็มรูปแบบ

“Immersive Marketing เป็นการตลาดที่จะทำให้ผู้บริโภคสัมผัสประสบการณ์เสมือนจริง ด้วยการนำเสนอผ่านมัลติมีเดียและเทคนิคพิเศษโดยนำเอาเทคโนโลยีด้าน Digital Media มาสร้างประสบการณ์ร่วมและสร้างการเข้าถึงใจผู้บริโภค ภายในโครงการไทยประกันชีวิต Experience ผู้เข้าชมจะได้เรียนรู้เรื่องราวของไทยประกันชีวิต และการส่งมอบคุณค่าทางด้านวัฒนธรรมของไทยประกันชีวิต ผ่านการเล่าเรื่อง Storytelling ที่ไม่ซับซ้อน (Frictionless) รวมถึงผู้เข้าชมสามารถสัมผัสประสบการณ์เสมือนจริงผ่านประสาทสัมผัสที่หลากหลาย (Multisensory) ส่งผลให้เกิดการมีส่วนร่วม (Participative) และปฏิสัมพันธ์ (Interactive) กับแบรนด์โดยตรง กลยุทธ์ Immersive Marketing จึงเป็นการสื่อสารแบรนด์ที่มีประสิทธิภาพ และสร้างประสบการณ์ที่แตกต่าง ส่งผลให้แบรนด์มีความโดดเด่นกว่าคู่แข่ง และสร้างลูกค้าที่ภักดีต่อแบรนด์ได้ นำไปสู่การสร้างความยั่งยืนให้กับแบรนด์” นายไชยกล่าว

 

นอกจากนี้ ยังได้จัดสร้าง Pop up Theater ซึ่งเป็นพื้นที่จัดแสดงเรื่องราวที่น่าสนใจที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ นอกเหนือจากเรื่องราวภายในไทยประกันชีวิต Experience โดยโครงสร้างออกแบบในลักษณะ Pop up Store ที่มีความทันสมัย สวยงาม และสามารถใช้หมุนเวียนนำไปจัดแสดงในอีเวนต์ต่าง ๆ ของบริษัทฯ ได้  พื้นที่โครงการฯ ส่วนหนึ่งยังจัดทำเป็นศูนย์การเรียนรู้ (Learning Center) ของบุคลากรไทยประกันชีวิตทั้งฝ่ายขายและพนักงาน โดยมีพื้นที่รองรับการประชุม การอบรมสัมมนา และการจัดกิจกรรมต่าง ๆ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครัน อาทิ Wi-Fi, เคาน์เตอร์บาร์, ห้อง Auditorium, พื้นที่ Co-Working Space ฯลฯ

ทั้งนี้ ในช่วงแรกจะเปิดให้ผู้บริหาร พนักงาน ฝ่ายขาย และผู้เอาประกันภัย เข้าชมโครงการไทยประกันชีวิต Experience เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมกับบริษัทฯ สร้างความเชื่อมั่น และความภักดีต่อองค์กร และในอนาคตจะขยายให้บุคคลภายนอกสามารถเข้าชมโครงการฯ ได้ เพื่อเรียนรู้เรื่องราวของบริษัทฯ และสร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจในแบรนด์ไทยประกันชีวิต

 


Tags : ไทยประกันชีวิต ไชยไชยวรรณ ไทยประกันชีวิตชูกลยุทธ์ImmersiveMarketing โครงการไทยประกันชีวิตExperience ไทยประกันชีวิตเปิดศูนย์การเรียนรู้


Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

...

ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) เปิดเผยว่า EXIM BANK ประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ย Prime Rate 0.15% ต่อปี จาก 6.75% เหลือ 6.60% ต่อปี (อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่ EXIM BANK ใช้สำหรับลูกค้าทั่วไปและลูกค้า SMEs เทียบเท่าอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายย่อยชั้นดี หรือ MRR ของธนาคารพาณิชย์) นับเป็นอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายย่อยชั้นดีที่ต่ำที่สุดในระบบ เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ไทยในเทศกาลสงกรานต์นี้ให้แก่ผู้ประกอบการ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2567 เป็นต้นไป ทั้งนี้ การปรับลดอัตราดอกเบี้ย Prime Rate ในครั้งนี้เป็นการขานรับนโยบายของรัฐบาลในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพื่อช่วยลดภาระให้กับผู้ประกอบการ โดยเฉพาะกลุ่ม SMEs ซึ่งสอดคล้องกับภารกิจของ EXIM BANK ในการสนับสนุนผู้ประกอบการไทยให้มีสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจ บรรเทาภาระหนี้และต้นทุนทางธุรกิจ และสามารถปรับตัวให้แข่งขันในเวทีโลกได้อย่างยั่งยืนในสภาวะที่เศรษฐกิจไทยเติบโตในอัตราที่ช้าลง ในขณะที่อัตราดอกเบี้ยในตลาดการเงินยังอยู่ในระดับสูง  

13 Apr 2024

...

กบข. ร่วมกับทิพยประกันภัย มอบประกันอุบัติเหตุ และประกันบ้านปลอดภัย ให้สมาชิก กบข. เที่ยวสงกรานต์อย่างอุ่นใจ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และไม่จำกัดสิทธิ์ ให้ความคุ้มครองนาน 30 วัน   นายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)  เปิดเผยว่า กบข. ห่วงใยสมาชิกช่วงเทศกาลสงกรานต์ จึงร่วมกับ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) มอบสิทธิพิเศษ “ประกันภัยอุบัติเหตุ” และ “ประกันภัยบ้าน” ให้แก่สมาชิก โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และไม่จำกัดสิทธิ์ เพื่อให้สมาชิกอุ่นใจ ไม่มีความกังวลปัญหาเรื่องบ้านและความปลอดภัย เมื่อเดินทางท่องเที่ยว หรือกลับภูมิลำเนาในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยสิทธิพิเศษ สมาชิก กบข. รับฟรีประกันภัยอุบัติเหตุ วงเงินคุ้มครองสูงสุด 100,000 บาท จะให้ความคุ้มครองสำหรับความสูญเสียหรือเสียหายของร่างกาย อันเกิดจากความบาดเจ็บซึ่งเกิดจากปัจจัยภายนอกร่างกายของผู้เอาประกันภัยโดยอุบัติเหตุตลอด 24 ชั่วโมง ให้ความคุ้มครองนาน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์ และสิทธิพิเศษ สมาชิก กบข. รับฟรีประกันภัยสงกรานต์สุขใจบ้านปลอดภัย วงเงินคุ้มครองสูงสุด 30,000 บาท ให้ความคุ้มครองกรณีบ้านและคอนโดเกิดเหตุไฟไหม้ ความเสียหายจากภัยธรรมชาติ รวมถึงบ้านโดนโจรกรรม ให้ความคุ้มครองนาน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์ กรณีที่บ้านได้รับความเสียหายจนต้องหาที่พักอาศัยชั่วคราวจะได้รับค่าเช่าที่พักอาศัยชั่วคราว 300 บาท/วัน ไม่เกิน 30 วัน ทั้งนี้ สมาชิก กบข. ที่สนใจสามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 6-12 เมษายน 2567 ผ่านทางไลน์ กบข. @gpfcommunity กดที่แบนเนอร์ประกันที่สมาชิกต้องการ เพื่อไปที่ไลน์ @tipgo จากนั้นกดเข้าเมนู “ลงทะเบียนประกันภัยอุบัติเหตุ หรือประกันสงกรานต์สุขใจบ้านปลอดภัย” และทำตามขั้นตอนการรับประกัน เมื่อลงทะเบียนสำเร็จ จะได้รับอีเมลยืนยันความคุ้มครองจากทิพยประกันภัย โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของสวัสดิการสมาชิก ซึ่ง กบข. ได้ร่วมมือกับพันธมิตรสวัสดิการอย่างต่อเนื่อง เพื่อจัดหา ออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่หลากหลายและเหมาะสม ครอบคลุมผลิตภัณฑ์ทางการเงินและประกัน ตลอดจนสิทธิพิเศษส่วนลดอาหาร-เครื่องดื่ม บริการ และสินค้าทั่วประเทศ เฉพาะสมาชิก กบข. โดยสมาชิกสามารถติดตามรายละเอียดสวัสดิการทั้งหมดได้ที่เว็บไซต์ กบข. LINE กบข. และ My GPF Application สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook กบข. หรือ LINE กบข. @gpfcommunity หรือศูนย์บริการข้อมูลสมาชิก โทร. 1179  

11 Apr 2024

...

นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน รับรางวัลเกียรติยศ Business Excellence in Thailand 2023 TOP CEO ภายในงาน 2023 ASIA CEO SUMMIT & AWARD CEREMONY งานมอบรางวัลสุดยอดผู้บริหารและแบรนด์ชั้นนำในเอเชีย โดยเลือกผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ด้วยเป็นผู้นำที่ได้เปลี่ยนธนาคารออมสินมาสู่การเป็นธนาคารเพื่อสังคม ที่สามารถสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมในมิติของการลดความเหลื่อมล้ำและแก้ปัญหาความยากจนได้อย่างเป็นรูปธรรม ผ่านการดำเนินโครงการต่างๆ จำนวนมาก ตลอดปี 2563 - 2565 ซึ่งถือเป็นหน่วยงานหลักในการให้ความช่วยเหลือประชาชนและภาคธุรกิจให้ผ่านพ้นสถานการณ์ในช่วงวิกฤตโควิด-19 มาได้อย่างเข้มแข็ง อาทิ สินเชื่อ SMEs มีที่ มีเงิน สินเชื่อจำนำทะเบียนรถ โครงการสร้างงานสร้างอาชีพ และโครงการ Holistic Area-based Development จังหวัดน่าน รวมทั้งเดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่ยั่งยืนและความมั่งคั่งให้กับคนไทย โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้า และเพิ่มความสะดวกสบายในการเข้าถึงบริการทางการเงินด้วย ทั้งนี้ การมอบรางวัลดังกล่าว จัดขึ้นโดย บริษัท อินฟลูเอ็นเชี่ยล แบรนด์ ประเทศสิงคโปร์ และ บริษัท นิโอ ทาร์เก็ต จำกัด เพื่อเป็นเกียรติแก่แบรนด์ชั้นนำที่สร้างผลกระทบต่อผู้บริโภคและประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจมากที่สุด ณ โรงแรมชาเทรียม แกรนด์ กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้    

08 Apr 2024

...

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ส่งมอบประสบการณ์สุดพิเศษสำหรับลูกค้าที่เป็นสมาชิกไทยประกันชีวิต Infinite ระดับ Platinum ระดับ Gold และ ระดับ Silver กับบริการ ห้องรับรองพิเศษ ณ สนามบินภายในประเทศและต่างประเทศ (Airport Lounge) สมาชิกไทยประกันชีวิต Infinite สามารถเลือกรับบริการห้องรับรองพิเศษ The Coral Lounge หรือ Miracle Lounge สำหรับสนามบินภายในประเทศ รวมถึงบริการห้องรับรองพิเศษในสนามบินต่างประเทศ โดยกดรับสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชัน ไทยประกันชีวิต ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 ธันวาคม 2567 สมาชิกไทยประกันชีวิต INFINITE ระดับ Platinum  สามารถเลือกรับได้ 3 สิทธิ์ / ปี สมาชิกไทยประกันชีวิต INFINITE ระดับ Gold สามารถเลือกรับได้ 2 สิทธิ์ / ปี สมาชิกไทยประกันชีวิต INFINITE ระดับ Silver สามารถเลือกรับได้ 1 สิทธิ์ / ปี ลูกค้าไทยประกันชีวิตสามารถติดตามสิทธิพิเศษ และกิจกรรมดี ๆ จากไทยประกันชีวิต Privilege  รวมถึงบริการพิเศษอีกมากมาย ได้ที่เว็บไซต์ www.thailife.com/privilege หรือ แอปพลิเคชัน ไทยประกันชีวิต   

01 Apr 2024

Banner Banner Banner

Banner
  ทิศทาง ceothailand.net ในปี 2567  “สื่อออนไลน์ CEO THAILAND”   ในปี 2567 จะเป็นปีที่ผม “นายเอกวรพงศ์ อำนวยทรัพย์” จะมาทำหน้าที่บรรณาธิการบริหารสื่อ CEO THAILAND และผู้บริหารสื่อออนไลน์ ceothailand.net อย่างเต็มที่ หลังจากที่ผ่านมาได้ไปเดินแผนงานทางด้านการเมือง แต่หลังจากผ่านพ้นช่วงการเลือกตั้งไปแล้วที่ผ่านมา จึงทำให้ช่วงเวลานี้มีเวลาที่จะมาวางแผนในการเดินหน้าธุรกิจสื่อได้มากขึ้น และในช่วงระยะเวลา 1-2 ปีนับจากนี้ จึงขอเข้ามารับหน้าที่สื่อมวลชน ในการเขียนบทวิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์ เรื่องราวในแวดวงเศรษฐกิจ-การเงิน และการประกันภัย ในฐานะของคอลัมนิสต์ ตลอดเวลาที่ผมเข้าไปทำงานทางการเมือง ต้องยอมรับว่าวงการข่าวและสื่อสารมวลชนเปลี่ยนไปเร็ว ตลอดเวลา 5 ปี  สื่อออนไลน์ที่รวดเร็วเข้ามาแทนที่สื่อหลักอย่างสื่อสิ่งพิมพ์ (ออฟไลน์)  เราต้องยอมรับในเรื่องความรวดเร็ว แต่ต้องไม่ลืมจุดด้อยของสื่อออนไลน์ คือข้อผิดพลาดในการกลั่นกรองข่าวสาร รวมทั้งบทวิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์ที่หายไป และข่าวที่ออกมามีความเหมือนกัน  ไม่แตกต่าง และเป็นเชิงภาพข่าว และกิจกรรมเท่านั้น ดังนั้นในปี 2567 นี้  ในหน้าสื่อออนไลน์ CEO THAILAND ท่านผู้อ่านจะได้สัมผัสกับข่าวสารเชิงวิเคราะห์ เจาะลึกแบบออนไลน์ต่อเนื่องในสื่อ CEO THAILAND รวมทั้งการจัดทำเป็น E-Magazine ใน www.ceothailand.net รวมทั้งการจัดทำเป็นรูปเล่มฉบับพิเศษสลับไปบ้างในเรื่องที่สำคัญๆ น่าสนใจ และเป็นประโยชน์กับประชาชนและสังคม ขอขอบพระคุณท่านลูกค้าและผู้สนับสนุนสื่อด้วยดีเสมอมา ตลอดระยะเวลา 19 ปีที่ผ่านมา และขอขอบพระคุณทุกท่าน รวมทั้งผู้อ่านที่ติดตามสื่อ CEO THAILAND ด้วยดีเสมอมาใน www.ceothailand.net   นายเอกวรพงศ์ อำนวยทรัพย์ (เอก-วรา) บรรณาธิการบริหาร สื่อ CEO THAILAND  
อ่านต่อ...
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner